Om landskapsvernområde

Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde er et viktig sammenhengende kystområde som er karakteristisk for kystkulturen i Troms. Her er store naturfaglige verdier, og landskapsvernområdet grenser til en rekke naturreservater. Det overlapper også med Ytre Karlsøy marine verneområde som er et viktig område for marint liv.

Foto: © Stine Emilie Nøding Hansen
Foto: © Dag Tørrissen

Området strekker seg over et stort sjøområde, og du er avhengig av båt for å komme deg mellom alle øyene og holmene. Noen av øyene har fjelltopper over 700 meters høyde. Dette stedvis karrige landskapet står sterkt i kontrast til de mer frodige mindre holmene, øyene og skjærene. Her er mye spennende geologi og kulturlandskap med gamle egg- og dunvær. Bårsetbåten (fra slutten av år 800 e.kr.) ble funnet i Bårsetmyra på Nordkvaløya. Her er mange gamle tufter og gårder, og området har vært bosatt siden steinalderen.

Både sommer og vinter kan du ha flotte opplevelser på land og i vann. Her er mulighet for vandring på kryss og tvers gjennom flotte daler, eller du kan legge turen opp på de høye toppene og stå på kanten av verden. Fra båt eller kajakk kan du fiske, treffe på seler og hval eller besøke fuglefjell og oppleve det yrende fuglelivet. Det kan imidlertid være veldig værhardt her ute. Men en stille dag kan by på magisk stemning.

Foto: © Oddrun Skjemstad