Det finnes mange spesielle planter i de lite berørte sanddynene i verneområdene, som for eksempel ishavsreddik og norsk vintergrønn som begge er rødlistede. Det har også tidligere vært registrert rødlistede arter i forbindelse med de gamle beitebakkene som marinøkkel og bakkesøte. Disse er trolig lokalt utdødt nå, men man kan se mer vanlige planter som hundekjeks og ballblom i disse områdene. Under fuglefjellene er det ofte en frodig vegetasjon av blant annet østersurt, på grunn av all gjødslingen fra fuglene.

Foto: © Stine Emilie Nøding Hansen
Foto: © Vigdis Helgesen Nylund

Land

På land på de mange øyene er det litt mer landfaste dyr å finne. Her finnes bestander av elg, og de svømmer gjerne mellom øyene på rolige dager. Her finnes også en rekke gnagere som hare, lemmen og spissmus.

I skogbeltet og kulturlandskapet på øyene finner du mange forskjellige småfugler og i fjæra sitter måsene og skarven, mens ærfugl og stokkand svømmer forbi. Grågås beiter på øyene og holmene. I fjellveggene hekker blant annet ørn og ravn.

Fuglefjell

I fuglefjell, som for eksempel på Sørfugløya, kan du treffe både lunde, teist, lomvi og alke. På holmer og skjær holder skarv og måkefugler til. På Kvitvær kan du også se havsuler. Du kan ofte se ender som myter i gruntvannsområdene etter hekking, og ørnene sitter i fjæresteinene å fordøyer nyspiste fisk.

Foto: © Christian Caspersen
Foto: © Ståle P. Fremnesvik

Havet

I havet kan du oppleve en rekke spennende arter. På bunnen kan du se koraller, haneskjell og tareskoger. I vannmassene svømmer zooplakton, reker, torsk, sei og steinbit. På overflaten kan man ofte se en steinkobbe eller havert stikke hode nysgjerrig opp. Nise, hvithval og spekkhoggere svømmer forbi, noe som kan gi flotte opplevelser når de er oppe etter luft.