Frihet under ansvar

Friluftsliv er en flott del av norsk identitet. Vi har fra gammelt av rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells. Så lenge du tar hensyn og tar med deg avfall, sørger allemannsretten for at du kan bevege deg fritt i naturen.

Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957. Grunnregelen er: Vis hensyn til naturen, privat eiendom og andre turgåere. Ikke gjør skade, og forlat naturen slik du gjerne vil finne den selv.

Foto: © Silje-Kristin Fjelstad
Foto: © Eimund Bakke

Allemannsrettens muligheter og regler

Du kan sette opp telt eller sove under stjernene hvor som helst i utmark. Pass på at du ikke skader ungskogen når du setter opp teltet. I utmark kan du telte, så lenge du er minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte. Du kan telte inntil to døgn på samme sted. Du kan telte lenger enn to døgn hvis du er på høyfjellet eller langt fra bebyggelse. På innmark kan du bare telte dersom du har fått tillatelse fra grunneier, eller bruker av eiendommen.

Å tenne bål i skog og utmark er forbudt fra den 15. april til den 15. september, men tillatt på steder der brannfare ikke er sannsynlig, som i vannkanten. Hvis du lager bål ved sjøen, unngå å fyre opp rett på svaberget slik at berget sprekker. Vær forsiktig med trær når du skal finne ved til bålet, bruk tørre kvister. Forlat aldri et bål før du har forsikret deg om at det er helt slukket. Husk å rydd etter deg før du går.

I utmark kan du ferdes fritt til fots og på ski, ri eller sykle på stier og veier. Du kan også padle, ro og bruke seilbåt. Du kan plukke bær, sopp, blomster og røtter av ville urter. Gjør deg kjent med vernereglene hvis du er i et naturvernområde, og ikke plukk truede og fredete plantearter.

Du kan fiske etter saltvannsfisk hele året, både fra båt og land, så lenge det er til eget bruk. Skal du fiske laks, sjøørett og sjørøye i elver og vassdrag, må du betale fiskeavgift til staten og vanligvis kjøpe fiskekort hos grunneieren.

Framkomstmiddel med motor på land er i utgangspunktet forbudt i verneområdet. Men her er man er avhengig av båt for å komme seg ut i verneområdene, og det finnes ingen begrensing på bruk av båt.

Foto: © Eimund Bakke

Foto: © Lena Engvik

I både innmark og utmark skal du alltid lukke grinder etter deg og vise hensyn til dyr som er på beite. Hunden er velkommen med på tur. I Norge er det båndtvang fra 1. april til 20. august. I Måsvær, Flatvær, Kvitvær og Sørfugløya naturreservater skal hunder alltid holdes i bånd. Du plikter å ta hensyn til vilt, beitedyr og mennesker året rundt. Reinen er særlig sårbar på vårvinteren. Hold gjerne hunder i bånd også utenfor båndtvangstiden.

Klær og utstyr

Været i havgapet kan skifte brått både sommer og vinter. Sommeren kan by på varme og blå himmel eller lave temperaturer og tykk tåke. Vinterturer kan gi deg sol og lang sikt eller kalde vinder og tett snødrev. Du må selv vurdere vær og føre, form og ferdigheter og forberede deg med egnede klær og utstyr. Å ferdes på havet kan være krevende.

Foto: © Kjell Gunnar Olsen